En el seu primer any d’existència, el Réseau Art Nouveau Network ha dut a terme un seguit d’iniciatives adreçades a establir les bases científiques del seu programa i a donar a conèixer les seves activitats al públic. Entre aquestes iniciatives, es van produir un conjunt de panells que presenten el patrimoni de les ciutats que formen el Réseau Art Nouveau Network, i que han servit perquè el públic prengui consciència de la riquesa i la varietat del Modernisme europeu.