Accions Formació

La formació dins el Réseau Art Nouveau Network
Per tal de donar resposta a les necessitats i a la responsabilitat d’oferir el millor manteniment possible del patrimoni Art Nouveau, l’Escola d’Avinyó, col•laborador tècnic de la xarxa, inicialment va voler desenvolupar un pla d’avaluació, control i manteniment periòdic i formar els responsables d’aplicar-lo. Consistia en la redacció d’unes fitxes tècniques molt detallades i pràctiques, una llista de tots els punts que cal revisar i les patologies associades: (1) solucions i recomanacions tècniques, (2) abast de la intervenció (manteniment o reparació en relació amb el saber fer d’un tècnic local, un artesà especialitzat, un restaurador…), i (3) planificació temporal. Aquest pla ens pot permetre, per exemple, mesurar l’evolució d’una esquerda o un deteriorament causat pel pas del temps, i ajudar a valorar la gravetat dels danys; però també pot servir perquè els ajuntaments planifiquin i prevegin en els seus pressupostos les obres importants de reparació o restauració d’edificis emblemàtics.

Tenint en compte l’heterogeneïtat del grup de participants, en les tres sessions de formació organitzades successivament a Barcelona (Catalunya), Brussel•les (Bèlgica) i Ljubljana (Eslovènia) es va voler confrontar els participants amb l’exercici de la prediagnosi (Casa Amatller de Barcelona,  Casa-Taller Saint-Cyr de Brussel•les) i amb el conjunt de coneixements tècnics i pràctics associats. La tercera sessió es va dedicar al treball tècnic i pràctic del lliscat i l’emblanquinat, concretament la realització pràctica d’un fris modernista esgrafiat. Cada sessió de formació va significar també una oportunitat per a tots els participants de descobrir l’Art Nouveau de les ciutat que els van acollir, visitar-ne els edificis més emblemàtics amb ulls d’experts en manteniment i rehabilitació, conèixer els experts locals en tècniques tradicionals, i conèixer també de primera mà les experiències i les pràctiques locals en matèria de manteniment i rehabilitació.

Una definició
El manteniment és el conjunt de mesures més adequades per preservar i restaurar en les millors condicions una estructura (al seu estat inicial). Generalment, les mesures estan destinades a mantenir un valor existent. El manteniment pot consistir en mesures planificades (preventiu) o correctives (revisions i reparacions). El manteniment es pot dur a terme de manera ininterrompuda, periòdica o selectiva, només per a reparacions limitades.

Alguns principis generals

  • El parc d’edificis Art Nouveau és increïblement variat i variable, ric en elements ornamentals i tècnics, sovint únics. Més que definir una enorme fitxa de dades genèrica vàlida per a qualsevol edifici d’aquest període, sembla preferible utilitzar un mètode de composició i redactar una fitxa per a cada edifici: obtenim tantes fitxes com edificis, i guanyem en precisió, en reflexió i en eficàcia.
  • L’Art Nouveau s’inscriu en un marc temporal clarament definit i en un estil els elements originals del qual intentem preservar en la mesura del possible. Com a norma general privilegiem el manteniment, la rehabilitació i fins i tot la reparació abans que la substitució.
  • Abans d’iniciar qualsevol reparació, la primera tasca és trobar, identificar i després reparar les CAUSES, l’origen del deteriorament.
  • L’evolució és necessària i s’ha d’acceptar: minuciosa, respectant l’autenticitat, en un esforç per millorar l’ús, la solidesa i el confort sense detriment de l’estètica i l’esperit de l’estructura original.

Introductory documents:
Diagnosis and maintainance
General comments

Training in Ljubljana
13/09/2004 > 18/09/2004
Formació

Training in Barcelona
12/11/2002 > 16/11/2002
Formació

Load More