Pasākumi Apmācības

Apmācība Jūgendstila sadarbības tīklā
Lai atbilstu izvirzītajām prasībām un pildītu uzliktos pienākumus, proti, ieteikt labākās jūgendstila ēku uzturēšanas metodes, sadarbības tīkla tehniskais partneris kultūrvēsturiskā mantojuma centrs l’Ecole d’Avignon sākotnēji paredzēja izstrādāt periodisku novērtējuma, uzraudzības un uzturēšanas plānu un tad apmācīt speciālistus, kuri šo plānu īstenos. Tika sastādīti detalizēti saraksti un pārskatāmas tabulas, kur uzskaitīti visi pārbaudāmie punkti un dots tipisko defektu raksturojums: 1) tehniskie risinājumi un ieteikumi, 2) darbu apjoms (uzturēšanas darbi vai remonts, ņemot vērā vietējā speciālista, amatnieka vai restauratora zināšanas un prasmes) un 3) izpildes grafiks. Šis plāns, piemēram, ļauj izmērīt plaisas attīstību, noteikt ēkas nolietojumu vai bojājumu pakāpi. To arī var izmanto pilsētas dome, lai piešķirtu atbilstošus līdzekļus liela apjoma remontdarbu veikšanai vai nozīmīgu ēku restaurācijai.

Ņemot vērā grupas dalībnieku neviendabīgo sastāvu, tika organizēti trīs apmācību semināri pēc kārtas Barselonā (Katalonijā), Briselē (Beļģijā) un Ļubļanā (Slovēnijā), kuru laikā dalībniekiem bija jāveic sākotnējais ēkas novērtējums – Amatjēra namam (Casa Amatller) Barselonā un tad Sensira namam (Saint-Cyr) Briselē, izmantojot visas ar šo uzdevumu saistītās tehniskās zināšanas un metodes. Trešais apmācību seminārs tika veltīts tehniskajam un praktiskajam darbam ar kaļķa apmetumu, proti, jūgendstilam raksturīgā sgraffito dekoratīvā apmetuma tehnikas apgūšanai. Katrs apmācību seminārs deva dalībniekiem iespēju iepazīties ar katras pilsētas jūgendstila mantojumu un paraudzīties uz nozīmīgākajām ēkām ar saglabāšanas un atjaunošanas ekspertu acīm, tikties ar vietējiem speciālistiem un uzzināt par tradicionāli izmantotajām metodēm, kā arī apspriest ēku uzturēšanas un atjaunošanas pieredzi un praksi. 

Definīcija
Uzturēšanas darbi nozīmē vispiemērotāko pasākumu kopumu ēkas tehniskā stāvokļa uzturēšanai vai (sākotnējā) stāvokļa saglabāšanai un atjaunošanai. Pamatā šie pasākumi tiek veikti ar mērķi saglabāt ēkas esošo vērtību. Uzturēšanas darbus var plānot kā (preventīvus) vai koriģējošus pasākumus (apkope un remonts). Apkopi var veikt regulāri, periodiski vai selektīvi, veicot tikai neliela apjoma remontdarbus.

Daži pamatprincipi 

  • Jūgendstila ēkas ir neticami daudzveidīgas un atšķirīgas, tām raksturīga būvplastikas elementu pārbagātība, un bieži vien šādi elementi ir arī unikāli. Viena visaptveroša un vispārēja novērtējuma vietā, kas attiektos uz visām šī perioda ēkām, labāk būtu sastādīt atsevišķu sarakstu katrai ēkai; tādējādi mums būs tik daudz novērtējumu, cik ir pašu ēku, kas nodrošina precizitāti, rūpīgu izvērtēšanu un efektivitāti.
  • Jūgendstils atbilst konkrētam laika periodam un kā arhitektūras stils tas tiek ļoti augstu vērtēts, tāpēc mēs pēc iespējas cenšamies saglabāt oriģinālos elementus. Pamatā mēs dodam priekšroku uzturēšanai, atjaunošanai un pat remontam, nevis elementu nomaiņai un aizvietošanai.
  • Pirms jebkāda veida remontdarbu uzsākšanas vispirms ir nepieciešams atklāt bojājumus un noteikt to CĒLOŅUS un tikai tad sākt darbus.
  • Attīstība pastāv un tā ir jāņem vērā, gan ievērojot autentiskumu pat detaļās, gan centienos uzlabot izmantošanu, izturīgumu un komforta līmeni, tajā pašā laikā neietekmējot ēkas sākotnējo estētiku un garu.

Introductory documents:
Diagnosis and maintainance
General comments

Training in Ljubljana
13/09/2004 > 18/09/2004
Apmācības

Training in Barcelona
12/11/2002 > 16/11/2002
Apmācības

Load More