Prosjekt Opplæring

Opplæring i Jugendstilnettverket

For å oppfylle ansvaret om best mulig vedlikehold av jugendstilarven, ønsket l’Ecole d’Avignon, teknisk partner for Jugendstilnettverket, i første omgang å utvikle en periodisk evaluerings-, kontroll- og vedlikeholdsplan, og så lære opp de som skulle gjennomføre planen. Planen besto av detaljerte, praktiske opptegnelser, en punktliste over alt som måtte sjekkes, og de assosierte egenskapene: (1) tekniske løsninger og anbefalinger, (2) omfanget på intervensjonen (vedlikehold eller reparasjoner knyttet til en lokal teknikers kunnskap, en faghåndverker, en konservator …), og (3) en tidsplan. Denne planen lar oss for eksempel måle utviklingen av en sprekk eller av slitasje og hjelper oss å vurdere hvor alvorlig skaden er, men den kan også hjelpe et byråd til å sette opp et hensiktsmessig budsjett og planlegge større reparasjoner eller restaurasjon av symbolske bygninger.

Det ble tatt hensyn til mangfoldet blant deltakere, og tre opplæringsseminar ble holdt etter hverandre i Barcelona (Catalonia), Brussel (Belgia) og Ljubljana (Slovenia) der medlemmene til slutt fikk en diagnostiseringoppgave (Casa Amatller i Barcelona, så Maison Saint-Cyr i Brussel) og med en rekke assosierte tekniske kunnskaper og praksiser. Det tredje seminaret fokuserte på det tekniske og praktiske arbeidet med kalkpuss og kalkmaling, spesielt gjennom den praktiske utførelsen av en Sgraffitofrise i jugendstil. Hvert opplæringsseminar ga også deltakerne mulighet til å oppdage de respektive byenes jugendstilarv, se de mest representative bygningene gjennom øynene til vedlikeholds- og rehabiliteringseksperter, møte de lokale ekspertene på tradisjonelle teknikker, og se og diskutere de lokale erfaringene og rutinene for vedlikehold og rehabilitering.

En definisjon

Vedlikehold er et sett av de mest hensiktsmessige tiltakene for å bevare og restaurere en strukturs gode tilstand (eller den opprinnelige tilstanden). Disse tiltakene tar generelt sikte på å opprettholde den eksisterende verdien. Vedlikehold kan være planlagte (forebyggende) eller utbedrende tiltak (vedlikehold og reparasjoner). Vedlikeholdet kan utføres kontinuerlig, periodisk eller selektivt, kun for begrensede reparasjoner.

Noen generelle prinsipper

  • Jugendstilens bygninger er utrolig mangfoldige og forskjellige, med et vell av dekorative, tekniske og ofte unike elementer. I stedet for å lage et enormt generisk dataark som skal gjelde alle bygningene fra denne perioden, virker det mer fornuftig å lage og skrive ut et dataark for hver enkelt bygning: Vi får like mange ark som det er bygninger, og slik oppnår vi nøyaktighet, grundig vurdering og effektivitet.
  • Jugendstilen hadde sin tid i en klart begrenset periode og er en populær stil med originale elementer som vi så godt som mulig prøver å bevare. Vanligvis prioriterer vi vedlikehold, rehabilitering og reparasjoner framfor å erstatte noe.
  • Før noen reparasjoner blir foretatt, er første oppgave å oppdage og definere, og først da reparere ÅRSAKENE, det som har forårsaket skaden.
  • Forandringer kan ikke unngås og må aksepteres: men man må respektere ektheten i detaljene, og forsøke å forbedre bruken, holdbarheten og komforten uten at det går på bekostning av den opprinnelige strukturens estetikk og ånd.

Introductory documents:
Diagnosis and maintainance
General comments

Training in Ljubljana
13/09/2004 > 18/09/2004
Opplæring

Training in Barcelona
12/11/2002 > 16/11/2002
Opplæring

Load More