V prvem letu svojega obstoja je mreža Réseau Art Nouveau Network izvedla vrsto akcij, zato da bi svoj program postavila na znanstvene temelje in v javnosti okrepila prepoznavnost svojega delovanja. Sem spada tudi serija ilustriranih panojev, ki prikazujejo dediščino art nouveauja v partnerskih mestih mreže in ki naj bi pri širokem občinstvu zbudili zavedanje o bogastvu in raznolikosti art nouveauja v Evropi.