Delo mreže Usposabljanje

Usposabljanje v mreži Réseau Art Nouveau Network

V želji, da bi ustrezneje vzdrževali nepremičninsko bogastvo art nouveauja, je tehnična partnerica mreže Avignonska šola (École d’Avignon) pripravila izobraževalni program, ki si je zastavil naslednja cilja: izdelavo rednega občasnega ocenjevalnega, nadzornega in vzdrževalnega načrta in nato pa izobraževanje osebja za izvajanje tega načrta. Gre za sestavljanje zelo natančnih praktičnih tehničnih kartotek: vsebovale naj bi kontrolni seznam vseh točk, ki jih je treba občasno preveriti in oceniti; analizo poškodb, rešitve in tehnične nasvete, oceno obsežnosti posega (vzdrževanje ali popravilo ob upoštevanju znanja in izkušenj lokalnih strokovnjakov, specializiranih obrtnikov, restavratorjev …), in terminski načrt. To naj bi omogočalo, npr., merjenje hitrosti propadanje zaradi razpok, obrabe ipd., ugotavljanje stopnje poškodb itd. Hkrati bi občinam pomagalo, da bi lahko pri sestavljanju proračunov predvidele sredstva za pomembnejša in nujnejša restavratorska dela ali popravilo značilnih stavb.

Glede na heterogenost udeležencev smo na treh izobraževalnih srečanjih, ki so jih drugo za drugim priredili Barcelona (Katalonija), Bruselj (Belgija) in Ljubljana (Slovenija), partnerje seznanjali pred diagnostičnim delom (Casa Amatller v Barceloni, nato hiša Saint-Cyr v Brusulju) in vsemi z njim povezanimi tehnikami. Tretje srečanje se je nato posvetilo bolj tehničnemu in praktičnemu delu z apnenimi ometi in nanosi, zlasti praktični izvedbi artouveaujevskega friza v tehniki sgraffita. Vsako srečanje je dalo udeležencem tudi priložnost, da so odkrivali artnouveaujevsko dediščino v gostiteljskih mestih, se na obiskih najbolj reprezentativnih stavb seznanjali s pogledi strokovnjakov za vzdrževanje in prenavljanje, se srečevali z lokalnimi izvedenci v tradicionalnih tehnikah, spoznavali lokalne izkušnje in prakso pri vzdrževanju in prenavljanju in o njih razpravljali.

Definicija vzdrževanja

Vzdrževanje je niz najustreznejših ukrepov za ohranjanje dobrega (ali prvotnega) stanja zgradbe ali njegovega ponovnega vzpostavljanja. Na splošno je namen teh ukrepov vzdrževati obstoječo vrednost. Vzdrževanje obsega načrtovane preventivne ali korektivne ukrepe (sprotno vzdrževanje in popravljanje). Vzdrževanje lahko poteka nepretrgano ali občasno ali selektivno, kakor ko gre za manjša popravila.

Nekaj splošnih pravil:

  • Inventar artnouveaujevskih stavb je neverjetno raznolik in spremenljiv, izredno bogat z dekorativnimi elementi in pogosto edinstvenimi tehnikami. Namesto da bi poskušali sestaviti obsežen splošen opis – kartoteko, ki bi veljal za vse stavbe tega obdobja, se nam je zdelo koristnejše, da sestavimo metodo za izdelavo kartoteke za vsako posamezno stavbe, saj to omogoča večjo natančnost, temeljitejši premislek in učinkovitejše delo.
  • Art nouveau ustreza jasno identificiranemu obdobju in dobro ovrednotenemu slogu, od katerega bi radi ohranili kar največ izvirnih elementov. Glavno pravilo je: boljše je vzdrževati, rehabilitirati in tudi prenavljati kakor nadomeščati.
  • Pred vsakim popravilom je potrebno najprej raziskati VZROKE za nastanek škode in jih opredeliti ter šele nato popravljati.
  • Evolucija je potrebna in sprejemljiva, s tem da poteka v podrobnostih, ob spoštovanju avtentičnosti in v prizadevanju za boljšo rabo, trdnost in udobje, ne da bi šlo to v škodo estetike in duha izvirne zgradbe.

Gradivo za kolokvij:
Diagnoza in vzdrževanje
Splošne pripombe

Training in Ljubljana
13/09/2004 > 18/09/2004
Usposabljanje

Training in Barcelona
12/11/2002 > 16/11/2002
Usposabljanje

Load More