Delo mreže Za slepe in slabovidne

Mreža Réseau Art Nouveau Network želi najti možnosti, kako dediščino art nouveauja narediti dostopno tudi slabovidnim, zato bo za svoje partnerje pripravila več inovacijskih delavnic.
Osrednji cilj tega delovanja je odpravljati predsodke, med drugim tudi tega, da je mogoče art nouveau razumeti in vrednotiti samo z vidom. V ta namen moramo razviti druge načine za čutno dojemanje umetniških predmetov, npr. pohištva, rokodelskega izdelka ali stavbe, tako da bodo v njih lahko uživali tudi slepi in slabovidni. Zato bomo raziskovali art nouveau v treh različnih smereh: zaznavni, pojmovni in izrazni, in tako omogočali več poti za pridobivanje raznovrstnih izkušenj: individualno, med dvostransko komunikacijo vodnika in obiskovalca in med izmenjavanjem vtisov v krogu skupine. Zaradi bogastva materialov in oblik je art nouveau kot nalašč za spoznavanje z raznimi čuti, še posebno s tipom.

un alt text

First Innovation Lab,Bruxelles-Brussel
01/10/2005
Za slepe in slabovidne

Second innovation lab
Za slepe in slabovidne

The publication of a “good practices” manual aimed at professionals involved in the diffusion of Art Nouveau heritage in general and at museums and monuments staff in particular who will be able to use it as a guide in the promotion and diffusion of Art Nouveau heritage to visually impaired public.

Load More